Szkolenie ISO 45001 – dlaczego jest tak ważne?

W 12 marca 2018 roku została opublikowana nowa norma ISO 45001, zastępująca dotychczas obowiązujące normy: OHSAS 18001 oraz PN-N-18001. Norma ma na celu zmniejszenie ilości zgonów związanych z pracą oraz wypadków przy pracy. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy, co roku na całym świecie dochodzi do 374 milionów wypadków przy pracy, a 2,78 miliona osób ponosi śmierć. Jednostki posiadające certyfikat z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracą mają 3 lata na dopełnienie wymagań nowej normy. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi szkolenie ISO 45001.

Co daje szkolenie

Szkolenie ISO 45001 ma na celu przekazanie niezbędnych informacji, dzięki którym możliwe będzie dostosowanie funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do nowej normy ISO 45001. Podczas szkolenia omówione zostaną główne zmiany oraz dodatkowe wymagania, jakie niesie za sobą wprowadzanie normy. Uczestnicy szkolenia otrzymają także praktyczne wskazówki odnośnie kroków, które należy poczynić, by dostosować istniejący system zarządzania do aktualnych wytycznych. Udział w szkoleniu umożliwi nie tylko sprostanie nowym wymaganiom prawnym, ale przede wszystkim przyczyni się do lepszej ochrony zdrowia i życia pracowników oraz innych osób współpracujących z jednostkami.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie ISO 45001 adresowane jest do kierowników wyższego i niższego szczebla, menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, menadżerów zrównoważonego rozwoju, pełnomocników ds.systemów zarządzania, służ bp oraz pracowników odpowiedzialnych za dostosowanie systemu do nowych wymogów. Ze szkolenia skorzystać mogą także osoby, które są zainteresowane wprowadzeniem po raz pierwszy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej jednostce. Wymogiem, który zwykle jest stawiany uczestnikom szkolenia ISO 45001 jest znajomość normy OHSAS 18001.

Dofinansowanie szkolenia

Osoby zainteresowane szkoleniem ISO 45001 mogą uzyskać dofinansowanie od 50 do nawet 80 % wartości szkolenia. Warto w tym celu zapoznać się z listą dostawców szkoleń współpracujących z Bazą Usług Rozwojowych oraz sprawdzić, jakie warunki należy spełniać, by otrzymać dofinansowanie.

Dodaj komentarz