PRZEPISY PRAWA KARNEGO

Obowiązujące obecnie przepisy prawa karnego zostały opracowane już lata temu i pracami nad nimi zajmowali się specjaliści od prawa. Z biegiem lat niektóre zapisy zmieniano. Zmieniano wymiar kar za określone przewinienia. Był to zwykle wymóg czasów i sytuacji. Często prace nad przepisami, jakie obejmuje prawo karne, dotyczyły tego, by zwiększać wymiar kar. Większa groźba kary ma w opinii wielu działać odstraszająco. Ma wpływać na to, że ilość popełnianych przestępstw będzie malała.

Nie można powiedzieć, że jest to bezzasadne. Nic nie skłania do przestrzegania prawa tak, jak groźba surowej kary. Jeśli na przykład prawo karne za określone przestępstw przewiduje łagodne kary, to nie zniechęca to ludzi do tego, by łamać przepisy prawa karnego. Wprost przeciwnie. Jeśli ktoś ma szanse ukarać miliony złotych i przechować je na czas pobytu w więzieniu, to po odbyciu kary, może sobie spokojnie żyć za ukradzione pieniądze. Dlatego przepisy prawa karnego powinny być tak opracowane, by popełnienie przestępstwa kojarzyło i wiązało się tylko i wyłącznie z wizją wysokiej kary. Nie zawsze jednak praw przewiduje takie kary, które zniechęcają do popełniania przestępstw. Niekiedy prawo karne nakłada małe kary i dlatego przestępcy nie rezygnują z łamania prawa. Takie działania opłacają im się bardziej niż uczciwe życie. Tym bardziej że prawo karne nie odnosi się tylko do typowych przestępstw, jakimi są zabójstwa czy kradzieże. Prawo karne reguluje wiele innych kwestii, które wiążą się z łamaniem szeroko rozumianego prawa.

Dodaj komentarz