Numeracja faktur

Wszystkie faktury wystawione w firmie powinny być odpowiednio ponumerowane. Numeracja jest bardzo ważna, bo Urząd Skarbowy wymaga, żeby nie było żadnych problemów w fakturach, to znaczy, żeby nie było różnic między fakturami. Szybkie wystawianie faktur sprawia, że czasami możesz popełnić błąd. Dlatego też program do wystawiania faktur dba o to, żeby takie błędy się nie pojawiały. W takim przypadku wszystko jest dokładnie pilnowane i ważne jest, żeby sprawdzić idealnie, które faktury są dobrze ponumerowane, a te, które są ponumerowane źle, trzeba skorygować za pomocą faktury korekty i odesłać do księgowej.

Więcej na http://szybkafaktura.pl/