Jak zdobyć certyfikaty f gazy dla przedsiębiorców?

Gazy cieplarniane wpływają negatywnie na warstwę ozonową, dlatego konieczne jest posiadanie wiedzy na ich temat, by możliwe jak najlepiej zabezpieczyć i użytkować urządzenia zawierające gazy fluorowane. Urządzenia, które je zawierają to przede wszystkim pompy ciepła oraz maszyny chłodnicze, oraz klimatyzacyjne. Każdy przedsiębiorca, który ma zamiar dokonywać napraw powyższych urządzeń, w tym także ich konserwacji, a także wiedzieć, jak zakładać je bezpiecznie, powinien mieć stosowne uprawnienia i odbyć kurs f gazy, który umożliwi mu zdobycie tej wiedzy. Na pewno warto wiedzieć, że przedsiębiorca ma możliwość otrzymania certyfikatu tylko w określonych okolicznościach. A więc wtedy, gdy osoby zatrudnione w firmie mają wymagane uprawnienia. Kolejnym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, które umożliwia bezpieczne wykonywanie pracy i zachowane są procedury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co ważne, z powodzeniem można posługiwać się certyfikatem f gazy, który uzyskało się w dowolnym państwie unijnym. Trzeba jedynie mieć wykonane tłumaczenie uwierzytelnione. Jeśli spełnia się te wytyczne, to jest się posiadaczem certyfikatu, który uprawnia do pracy z urządzeniami zawierającymi gazy fluorowane. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w branży chłodniczej i mając świadomość tego, że urządzenia, które znajdą się w przedsiębiorstwie, będą zawierały f gazy, trzeba złożyć wniosek o przyznanie certyfikatu dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz